miasto

Strzegom położony na Dolnym Śląsku, w powiecie świdnickim, jest jednym z najważniejszych miast przemysłowych Polski w branży kamieniarstwa. To tutaj wydobywa się słynny granit strzegomski. Miasto należy do aglomeracji wałbrzyskiej. Geograficznie położone jest nad rzeką Strzegomką, w otoczeniu Wzgórz Strzegomskich należących do Przedgórza Sudeckiego. Żyje tutaj około 16,9 tysiąca osób.

Więcej o historii Strzegomia

Strzegom jest miastem o wieloletnich tradycjach. Już w okresie wczesnego średniowiecza tereny te opanowali Ślężanie, którzy założyli tutaj swoją osadę. Później stała się ona ważnym ośrodkiem handlowym, pełniła także funkcje obronne. Niestety, gród spalili Tatarzy w połowie XIII wieku, miasto było lokowane od nowa. Za dalszy rozwój Strzegomia odpowiadał książę Bolko I. W mieście zaczęły działać zakłady rzemieślnicze, a aż do okresu renesansu miasto było kwitnące. Późniejsze wojny, przemarsze wojsk i pożary spowodowały, że jego znaczenie się zmniejszyło. Od XIX wieku Strzegom znów jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, gdzie rozwija się przemysł kamieniarski.

Zabytki Strzegomia

Strzegom ma kilka unikatowych na skalę Polski zabytków. Głównie warto zobaczyć historyczne centrum miasta z licznymi budowlami sięgającymi korzeniami czasów średniowiecznych. Najcenniejsza jest bazylika pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła z XIV wieku – majestatyczna budowla, która widoczna jest już z daleka. Warto zobaczyć także kościoły pomocnicze św. Barbary i św. Jadwigi, kaplicę św. Antoniego, klasztor elżbietanek i zespół klasztoru karmelitów z XV wieku. Wśród innych znanych zabytków należy wskazać na wieżę ratuszową, mury obronne, bramę Ptasią, dworzec kolejowy, a także liczne domy z XIX i początku XX wieku.

Strzegom położony jest przy drodze krajowej numer 5 oraz drodze wojewódzkiej 374, dojazd samochodem, na przykład z Wrocławia, jest bardzo łatwy.

Powrót do góry
facebook