Piekary Śląskie są położone w południowej części Polski, na Górnym Śląsku. Wchodzą w skład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. To miasto o wielowiekowych tradycjach, teraz również górniczych, które także znane jest z kultu maryjnego – to tutaj znajduje się obraz Matki Boskiej Piekarskiej. Z tego względu Piekary Śląskie uznawane są często za duchową stolice Górnego Śląska. Mieszka tutaj 57 tysięcy osób.

Historia Piekar Śląskich

Pierwsze informacje na temat Piekar Śląskich pochodzą z XII wieku. W wiekach średnich wznosiły się tutaj kościoły, jednak miejscowość nie miała zbyt dużego znaczenia. Nabrała go dopiero w późniejszym okresie, po przeniesieniu tutaj cudownego obrazu, a także rozwinięciu się przemysłu górniczego rud żelaza. W XIX wieku miasto dziesiątkowane było przez zarazy, a swoją dobrocią wsławił się wtedy siądź Ficek, który pomagał biednym znajdywał domy dla sierot, także propagował kulturę i oświatę. To dzięki niemu powstała bazylika Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja, a także Kalwaria Piekarska.

Zabytki miasta

Niewątpliwie najważniejszymi zabytkami w Piekarach Śląskich są te sakralne. To wspomniana już bazylika Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja będąca wizytówką miasta, wzniesiona w XIX wiek, gdzie mieści się obraz Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, a także Kalwaria na wzgórzu Cerkwica z kilkudziesięcioma kaplicami i kościołem Zmartwychwstania Pańskiego na szczycie. Inne zabytki sakralne warte uwagi to kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich, kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu, kościół Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce Wielkiej, by wspomnieć tylko o kilku.

W Piekarach Śląskich znajduje się także znany Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Obszar Warowny Śląsk, na uwagę zasługuje też dawny ratusz, zabytki przemysłu, w tym zabudowania kopalni „Nowa Helena”, „Orzeł Biały”, „Rozalia”.

Piękne okolice

Również Piekary Śląskie wyróżniają się efektownymi krajobrazami, głównie wzdłuż rzeki Brynica, która przepływa przez miasto. W okolicy znajdują się takie wzniesienia jak Kopiec Wyzwolenia usypany w latach trzydziestych XX wieku, Winna Góra czy Wzgórze Cerkwica, na którym wznosi się Kalwaria. Warto odwiedzić także Żabie Doły – cenną ostoję ptactwa wodnego i płazów.

Powrót do góry
facebook