Knurów znajduje się w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. To miasto liczące 39 tysięcy mieszkańców, położone około 9 kilometrów od Gliwic i 20 kilometrów od Rybnika. Należy do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Okolice to między innymi Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, ale i hałdy, bagna i zapadliska będące wynikiem działalności kopalń. To miasto silnych regionalnych tradycji i zwyczajów, które nierozerwalnie połączone jest z górnictwem. Miasto autentycznie śląskie, które eksponuje swoje dziedzictwo kulturowe na każdym kroku.

Historia Knurowa

Knurów otrzymał swoje prawa miejskie zaledwie ponad 60 lat temu, bo w 1951 roku, gdy połączył się z okolicznymi Szczygłowicami oraz Krywałdem. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą jednak z XIII wieku. Knurów przez długi okres znajdował się w granicy Prus. Duże zmiany przyniósł XIX wiek, kiedy rozpoczęła się industrializacja tych terenów. Knurów stał się ośrodkiem przemysłowym, w którym zaczęto wydobywać węgiel kamiennym, który wpłynął na krajobraz okolicy. Dzisiaj w mieście działają dwie kopalnie węgla kamiennego.

Co warto zobaczyć?

Ważnym zabytkiem jest pochodzący z XVI wieku drewniany kościół św. Wawrzyńca, który teraz znajduje się w Chorzowie. Miasto nie ma oprócz niego żadnych istotnych zabudowań o wielowiekowej historii, ale warto zwrócić uwagę na kaplicę św. Barbary w Krywałdzie z 1887 roku, kościół pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego, centrum miasta z ratuszem z lat dwudziestych ubiegłego wieku, dzielnicę Kolonie, kapliczkę św. Jana Nepomucena, zespół budynków szpitala miejskiego z 1912 roku, Pomnik Powstańców Śląskich. W Knurowie odbywają się też różne imprezy kulturalne, sportowe. W okolicy znajduje się wiele innych miast i miejscowości, które nadają się na rowerowe i samochodowe wycieczki.

Powrót do góry
facebook